شرکت مهندسین مشاور آب و عمران فجر

منابع طبیعی و کشاورزی

پروژه‌های مطالعاتی و نظارتی در تخصص منابع طبیعی و کشاورزی

پروژه‌های مطالعاتی در تخصص منابع طبیعی و کشاورزی

ردیف

موضوع قرارداد

کارفرما

وضعیت پروژه

۱

مطالعه تفصیلی اجرایی- آبخیزداری حوزه مطالعاتی سرچاهان

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

استان هرمزگان

در حال انجام

۲

مطالعه تفصیلی اجرایی- آبخیزداری حوزه مطالعاتی فارغان میمند

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

استان هرمزگان

در حال انجام

۳

مطالعه هیدرولوژی مکان یابی و طراحی سازه حوزه آبخیز چوخون شهرستان بشاگرد

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

استان هرمزگان

در حال انجام

۴

بازنگری مطالعات کنترل سیلاب و آبخیزداری حوزه آبخیز روستای فخرآباد- شهرستان بوانات (مشارکت مردمی)

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

استان فارس

خاتمه

۵

مطالعات کنترل سیلاب و آبخیزداری حوضه آبخیز روستای قاسم آباد- شهرستان بختگان (مشارکت مردمی)

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

استان فارس

خاتمه

۶

مطالعات آبخیزداری تامین آب پالایشگاه آغار و دالان شهرستان فراشبند

-پالایشگاه آغار و دالان

-اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

استان فارس

خاتمه

۷

مطالعات بروز رسانی، جانمایی، نقشه برداری و برآورد عملیات‌های پیشنهادی مطالعات سنواتی در سطح حوزه‌های آبخیز استان هرمزگان

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

استان هرمزگان

خاتمه

۸

بازنگری مطالعات حوزه آبخیز سده شاهمرز

شهرستان داراب

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

استان فارس

خاتمه

۹

مطالعات مدیریت مناطق بیابانی منطقه فداق

شهرستان گراش

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

استان فارس

خاتمه

۱۰

مطالعات مدیریت جنگل‏های دست‏کاشت بیابانی منطقه گلکویه شهرستان زرین‏دشت

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

استان فارس

خاتمه

۱۱

مطالعات پارک جنگلی بناب شهرستان ارسنجان

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

استان فارس

خاتمه

۱۲

مطالعات پارک جنگلی المپیک شهرستان نی‏ریز

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

استان فارس

خاتمه

۱۳

مطالعات نهالستان شهرستان فراشبند

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

استان فارس

خاتمه

۱۴

مطالعات سامان دهی چرا و مدیریت چرا در سطح

 شهرستان آباده

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان فارس

خاتمه

۱۵

مطالعات آبخیزداری مشارکت مردمی حوزه آبخیز منطقه پرسیما شهرستان قیروکارزین (مشارکت مردمی)

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان فارس

خاتمه

۱۶

مطالعه تفضیلی اجرایی جامع طرح‏های مطالعاتی

(دشت مرغاب، فخرآباد، ده‏زیارت، چنارویه، پیشگامان)

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

استان فارس

خاتمه

۱۷

مطالعه تفصیلی اجرایی جنگل‏کاری و حفاظت از پوشش گیاهی حوزه آبخیز شهرک گلستان شیراز

سازمان سیما، منظر و فضای سبز

 شهرداری شیراز

خاتمه

۱۸

مطالعه آبخیزداری حوزه جوزاربکش– شهرستان ممسنی

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان فارس

خاتمه

۱۹

مطالعه آبخیزداری حوزه‏های تنگ قلی و تنگ خضری شهرستان خرمبید

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان فارس

خاتمه

۲۰

مطالعه آبخیزداری حوزه جوزاربکش

 شهرستان ممسنی

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس

خاتمه

۲۱

مطالعه آبخیزداری حوزه آبخیز پهناپهن و هوزنگ و وازنگ شهرستان فراشبند

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس

خاتمه

۲۲

مطالعات حوزه آبخیز منطقه دهنو شهرستان سروستان

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

استان فارس

خاتمه

۲۳

بازنگری مطالعات حوزه آبخیز منطقه حاجی طاهره شهرستان زرین دشت

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان فارس

خاتمه

۲۴

مطالعات روستای کرموستج– بخش مرکزی لارستان

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

استان فارس

خاتمه

۲۵

مطالعات روستای قیدر قلو- بخش زرقان

 شهرستان شیراز (مشارکت مردمی)

شورای اسلامی روستای

قیدر قلو

خاتمه

۲۶

مطالعه حوضه آبخیز روستای گلو براق از توابع

شهرستان جهرم

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان فارس

خاتمه

۲۷

مطالعات حوضه‌های سه گانه بن دشت

شهرستان زرین دشت

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان فارس

خاتمه

۲۸

مطالعات حوزه شهری حاجی آباد شهرستان زرین دشت

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان فارس

خاتمه

۲۹

مطالعات آبخیزداری روستای شیخ عامر

 شهرستان (لامرد)

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

استان فارس

خاتمه

۳۰

مطالعات حوزه بالادست روستای گود زاغ از توابع شهرستان جهرم

شورای اسلامی روستای گودزاغ

شهرستان جهرم

خاتمه

۳۱

مطالعات روستای حسن آباد – تنگ خوناب – بخش بنارویه لارستان

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

استان فارس

خاتمه

۳۲

مطالعات مرحله اول و دوم کنترل سیلاب منطقه نظر‏آباد شهرستان سروستان

سازمان جهاد کشاورزی

استان فارس

خاتمه

۳۳

مطالعات مرحله اول و دوم کنترل سیلاب روستای

 پشت پر شهرستان سروستان

سازمان جهاد کشاورزی

استان فارس

خاتمه

۳۴

مطالعات کنترل سیلاب در مجاورت سایت

 کارخانه سیمان لامرد

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان فارس

خاتمه

۳۵

مطالعه تفصیلی اجرایی جامع کنترل سیلاب و رسوب حوزه آبخیز پارسل P2 شهرستان سپیدان حوزه

 سد پارسیان

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان فارس

خاتمه

۳۶

مطالعات-تفضیلی آبخیزداری طراحی سازه‏های کنترل سیلاب با ارتفاع بیشتراز ۵ متر واقع در

 دشت آهوشهرستان بهمئی

اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری

استان کهکیلویه و بویراحمر

خاتمه

۳۷

مطالعه تفضیلی اجرایی جامع  طرح های مطالعاتی (سیمکان و نیم باشی )

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

استان فارس

خاتمه

۳۸

توانمندسازی و مشارکت دست‏اندرکاران و ذینفعان در اجرای پروژه‏های آبخیزداری در تعداد ۳ حوزه آبخیز در سطح استان فارس

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان فارس

خاتمه

۳۹

توانمندسازی و مشارکت دست‏اندرکاران و ذینفعان در اجرای پروژه‏های آبخیزداری در تعداد ۵ حوزه آبخیز در سطح استان فارس

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان فارس

خاتمه

۴۰

توانمندسازی و مشارکت دست‏اندرکاران و ذینفعان در اجرای پروژه‏های آبخیزداری در تعداد ۱۰ حوزه آبخیز سطح استان فارس

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان فارس

خاتمه

۴۱

توانمندسازی و مشارکت دست‏اندرکاران و ذینفعان در اجرای پروژه‏های آبخیزداری در تعداد ۱۲ حوزه آبخیز در سطح استان فارس

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

استان فارس

خاتمه

پروژه‌های نظارتی در تخصص منابع طبیعی و کشاورزی

۱

نظارت عالیه و کارگاهی پروژه کنترل سیلاب و آبخوانداری حوزه آبخیز لغر- شهرستان جویم

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

استان فارس

خاتمه

۲

نظارت عالیه و کارگاهی پروژه کنترل سیلاب آبخوانداری احداث بند سنگی ملاتی A حوزه آبخیز پهناپهن شهرستان فراشبند

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

استان فارس

خاتمه

۳

نظارت بر اجرای پروژه‌های آبخیزداری و آبخوانداری در شهرستان‌ میناب

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان هرمزگان

خاتمه

۴

نظارت بر اجرای پروژه‌های آبخیزداری و آبخوانداری در شهرستان‌ رودان

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان هرمزگان

خاتمه

۵

نظارت بر اجرای پروژه‌های آبخیزداری و آبخوانداری در شهرستان‌ سیریک

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان هرمزگان

خاتمه

۶

نظارت بر اجرای پروژه‌های آبخیزداری و آبخوانداری در شهرستان بشاگرد

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان هرمزگان

خاتمه

۷

نظارت بر اجرای پروژه‌های آبخیزداری و آبخوانداری در شهرستان‌ جاسک

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان هرمزگان

خاتمه

۸

نظارت عالیه و کارگاهی پروژه‌های آبخیزداری حوزه‌ آبخیز بیورچ شهرستان بشاگرد

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان هرمزگان

خاتمه

۹

نظارت عالیه و کارگاهی پروژه‌های آبخیزداری حوزه‌ آبخیز زهبارک شهرستان بشاگرد

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان هرمزگان

در حال انجام

۱۰

نظارت عالیه و کارگاهی پروژه‌های آبخیزداری حوزه‌ آبخیز چوخون شهرستان بشاگرد

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان هرمزگان

خاتمه

۱۱

نظارت عالیه و کارگاهی پروژه‌های آبخیزداری حوزه‌ آبخیز گارامون شهرستان بشاگرد

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان هرمزگان

در حال انجام

۱۲

نظارت بر اجرای مقابله با بیابان‌زایی جنوب کرمان

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

جنوب کرمان

خاتمه

۱۳

نظارت بر پروژه‌های بخش جنگل و مراتع واقع در حوزه‌های آبخیز جنوب کرمان

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

جنوب کرمان

خاتمه

۱۴

نظارت عالی و کارگاهی فاز دوم بند خاکی حوزه آبخیز سد خسویه شهرستان داراب

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان فارس

خاتمه

۱۵

نظارت عالی و کارگاهی فازسوم پروژه‏های کنترل سیلاب حوزه های آبخیز قطار آغاج و خارستان شهرستان اقلید

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان فارس

خاتمه

۱۶

نظارت عالی و کارگاهی فاز سوم بند خاکی حوزه آبخیز سد خسویه شهرستان داراب

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان فارس

خاتمه

۱۷

نظارت عالی و کارگاهی فاز اول پروژه کنترل سیلاب و آبخوانداری حوزه آبخیز دهنو شهرستان سروستان

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان فارس

خاتمه

۱۸

نظارت عالی و کارگاهی فاز اول پروژه کنترل سیلاب و آبخوانداری حوزه آبخیز تلخاب شهرستان قیر

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

استان فارس

خاتمه

۱۹

نظارت عالی و کارگاهی بند شماره ۳ کنترل سیلاب و آبخوانداری رودخانه شور شهرستان مهر

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

استان فارس

خاتمه

۲۰

نظارت عالی و کارگاهی فازسوم پروژه‏های کنترل سیلاب حوزه خارستان شهرستان اقلید

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان فارس

خاتمه

۲۱

نظارت عالی و کارگاهی فاز دوم پروژه کنترل سیلاب و آبخوانداری حوزه آبخیز دهنو شهرستان سروستان

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان فارس

خاتمه

۲۲

نظارت عالی و کارگاهی فاز اول پروژه آبخوانداری و آبخیزداری منطقه بجدانه شهرستان بوانات

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان فارس

خاتمه

۲۳

نظارت کارگاهی اجرای پروژه‏های ‏بیولوژیک شهرهای جنوبی استان فارس

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان فارس

خاتمه

۲۴

نظارت عالیه و کارگاهی پروژه‏های آبخیزداری و کنترل فرسایش خاک در سطح استان هرمزگان

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان هرمزگان

خاتمه

۲۵

نظارت عالیه و کارگاهی پروژه‏های کنترل سیلاب و آبخوانداری در سطح استان هرمزگان

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان هرمزگان

خاتمه

۲۶

نظارت عالیه و کارگاهی پروژه کنترل سیلاب و آبخوانداری کوشک قاضی شهرستان فسا

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

استان فارس

خاتمه

۲۷

نظارت عالی و کارگاهی پروژه احداث بند خاکی تاخیری – تغذیه‌ای زاهد محمود لارستان

سازمان جهاد کشاورزی

استان فارس

خاتمه

۲۸

نظارت عالی و کارگاهی پروژه احداث سازه‏های کنترل سیلاب حوضه آبخیز منطقه جوزاربکش از توابع شهرستان ممسنی

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان فارس

خاتمه

۲۹

نظارت عالی و کارگاهی پروژه کنترل سیلاب حوزه,B1 منطقه جوزار بکش شهرستان ممسنی

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان فارس

خاتمه

۳۰

نظارت عالی و کارگاهی پروژه کنترل سیلاب بخش دژگاه شهرستان فراشبند

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

استان فارس

خاتمه

۳۱

نظارت کارگاهی پروژه آبخیزداری سد خاکی زینل آباد شهرستان لارستان

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

استان فارس

خاتمه

۳۲

نظارت عالی و کارگاهی بر عملیات اجرایی احداث سازه‏های کنترل سیلاب و رسوب حوضه آبریز سد درودزن در منطقه خارستان و قطار آغاج شهرستان اقلید

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

استان فارس

خاتمه

۳۳

نظارت عالی و کارگاهی فاز اول پروژه آبخوانداری و آبخیزداری منطقه بجدانه شهرستان بوانات

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

استان فارس

خاتمه

۳۴

نظارت عالی و کارگاهی پروژه کنترل سیلاب حوزه آبخیز منطقه آبگرم شهرستان جهرم

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان فارس

خاتمه

۳۵

نظارت عالی و کارگاهی فاز دوم پروژه آبخوانداری و آبخیزداری منطقه بجدانه شهرستان بوانات

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان فارس

خاتمه

۳۶

نظارت عالی و کارگاهی فاز دوم پروژه‏های کنترل سیلاب حوزه های آبخیز قطار آغاج و خارستان شهرستان اقلید

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان فارس

خاتمه

۳۷

نظارت بر احداث سد خاکی بیدکی

شهرستان زرین دشت

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان فارس

خاتمه

۳۸

نظارت کارگاهی پروژه‌های کنترل سیلاب

شهرستان زرین دشت

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان فارس

خاتمه

۳۹

نظارت عالی و کارگاهی(اداره ارزیابی و اطلاعات

جغرافیایی) تکمیل پرسشنامه تک صفحهای زمین لغزش

بر اساس تفسیر عکسهای هوایی

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان فارس

خاتمه

۴۰

نظارت کارگاهی پروژه آبخیزداری تکمیل عملیات

سنگ و سیمانی چکاب فراشبند

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان فارس

خاتمه

۴۱

نظارت عالی و کارگاهی بند خاکی حوزه مشکان شهرستان نیریز

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان فارس

خاتمه